Stanisław Wróblewski
Marianna Wróblewska (Olejnik)
Regina Zielińska (Wróblewska)
Zygmunt Zieliński
Elżbieta Wysoczyńska (Zielińska)
Anna Tomaszewska (Zielińska)